Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Implementing Decision authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2018)714
Medziinštitucionálny kód: 2018/0367 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Implementing Decision authorising the Netherlands to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 26.10.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/113
Názov procesu: COM(2018)714 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty