Naspäť na výsledky hľadania

Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan


Identifikátor aktu: JOIN(2018)22
Medziinštitucionálny kód: 2018/0300 (NLE)
Názov: Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.07.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/111
Názov procesu: JOIN(2018)22 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne