Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2017


Identifikátor aktu: COM(2018)705
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2017
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.10.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/97
Názov procesu: COM(2018)705 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo a Rady pre dohľad nad verejným záujmom v ...