Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


Identifikátor aktu: COM(2018)692
Medziinštitucionálny kód: 2018/0357 (NLE)
Názov: Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.10.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/90
Názov procesu: COM(2018)692 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 92 kB] slovenský 12.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 373 kB] slovenský 12.11.2018 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 330 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 2064 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 126 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 341 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 518 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 646 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 637 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 11048 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 10704 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 9698 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 296 kB] anglický 12.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 7671 kB] anglický 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 300 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 345 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 8367 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 7865 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 182 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 1220 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 356 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 2423 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 270 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 2145 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 158 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 718 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [docx, 218 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou v mene Európskej únie [pdf, 1313 kB] slovenský 12.11.2018 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 90 kB] anglický 18.10.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 285 kB] anglický 18.10.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 314 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 1607 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 127 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 250 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 540 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 683 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 642 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 9466 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 10629 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 10389 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 296 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 316 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 8204 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 7671 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 185 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 1101 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 351 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 2080 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 281 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 2135 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 160 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 597 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [docx, 215 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam [pdf, 1064 kB] anglický 18.10.2018 Annex Annexes