Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carr


Identifikátor aktu: COM(2018)684
Medziinštitucionálny kód: 2018/0352 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carr
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.10.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/69
Názov procesu: COM(2018)684 Návrh ROZHODNUTIE RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carr [docx, 90 kB] anglický 12.10.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carr [pdf, 280 kB] anglický 12.10.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v záujme prijatia zmien [docx, 89 kB] slovenský 12.10.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v záujme prijatia zmien [pdf, 380 kB] slovenský 12.10.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for Inter [docx, 78 kB] anglický 12.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure to be launched by the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for Inter [pdf, 130 kB] anglický 12.10.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIU RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v záujme prij [docx, 78 kB] slovenský 12.10.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIU RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v záujme prij [pdf, 221 kB] slovenský 12.10.2018 Annex Annexes