Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the Europe


Identifikátor aktu: COM(2018)672
Medziinštitucionálny kód: 2018/0346 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the Europe
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.10.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/62
Názov procesu: COM(2018)672 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the Europe [docx, 84 kB] anglický 10.10.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the Europe [pdf, 152 kB] anglický 10.10.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a [docx, 84 kB] slovenský 10.10.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a [pdf, 326 kB] slovenský 10.10.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union a [docx, 81 kB] anglický 10.10.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union a [pdf, 231 kB] anglický 10.10.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómov [docx, 82 kB] slovenský 10.10.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómov [pdf, 311 kB] slovenský 10.10.2018 Annex Annexes