Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2019-2023)


Identifikátor aktu: COM(2018)687
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2019-2023)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.10.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/61
Názov procesu: COM(2018)687 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu EÚ (2019 – 2023)