Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008


Identifikátor aktu: COM(2018)665
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.10.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/45
Názov procesu: COM(2018)665 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 [docx, 137 kB] slovenský 04.10.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 [pdf, 516 kB] slovenský 04.10.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008 [docx, 134 kB] anglický 04.10.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008 [pdf, 409 kB] anglický 04.10.2018 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Midterm Evaluation of the Generalised Scheme of Preferences Accompanying the document Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008 [docx, 1461 kB] anglický 04.10.2018 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Midterm Evaluation of the Generalised Scheme of Preferences Accompanying the document Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EU) No 978/2012 applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008 [pdf, 1618 kB] anglický 04.10.2018 Staff working document