Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Zákon LP/2024/244 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 14.06.2024
Opatrenie LP/2024/247 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a preskúšania v oblasti udržateľnosti Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 14.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/284 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2024 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2024 Medzirezortné pripomienkové konanie 13.06.2024
Akt medzinárodného práva LP/2024/283 Návrh na uzavretie Dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov na strane druhej Medzirezortné pripomienkové konanie 13.06.2024
Vyhláška LP/2024/282 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky č. 212/2016 Z. z. Medzirezortné pripomienkové konanie 13.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/260 Návrh na účasť Slovenskej republiky ako riadneho člena v medzinárodných (ESFRI) výskumných infraštruktúrach ECRIN ERIC, CLARIN ERIC, DARIAH ERIC, ELIXIR, BBMRI ERIC, EATRIS ERIC Medzirezortné pripomienkové konanie 13.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/274 Návrh na vklad štátnych finančných aktív do základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a na posilnenie fondu na záruky a fondu na krytie neobchodovateľných rizík prostriedkami zo zníženia základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Po rokovaní 13.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/281 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Haleon Levice, s.r.o., IČO 47 249 153, na podporu realizácie investičného zámeru v Leviciach Medzirezortné pripomienkové konanie 12.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/136 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Pripomienkovanie predbežnej informácie 12.06.2024
Vyhláška LP/2024/280 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z ... 2024, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov Medzirezortné pripomienkové konanie 12.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/258 Plán obnovy relevantných budov 2024 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 12.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/250 Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 12.06.2024
Zákon LP/2024/236 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 12.06.2024
Opatrenie LP/2024/235 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima Rokovanie poradných orgánov vlády SR 12.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/135 Návrh zákona č. ............, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Pripomienkovanie predbežnej informácie 11.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/279 Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 84.550) Medzirezortné pripomienkové konanie 10.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/278 Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 85.132) Medzirezortné pripomienkové konanie 10.06.2024
Vyhláška LP/2024/252 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore Medzirezortné pripomienkové konanie 10.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/257 COM(2024)240 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní makrofinančnej pomoci tretím krajinám v roku 2023 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 10.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/266 Hodnotiaca správa o vykonaní a vyhodnotení cvičenia INEX 6 v Slovenskej republike Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 08.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/251 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2024 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 08.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/256 COM(2024)234 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností podľa vykonávacieho protokolu (2024 – 2029) k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 07.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/255 COM(2024)237 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní vykonávacieho protokolu (2024 – 2029) k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 07.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/254 COM(2024)236 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Únie vykonávacieho protokolu (2024 – 2029) k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 07.06.2024
Nariadenie vlády Slovenskej republiky LP/2024/277 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov Medzirezortné pripomienkové konanie 07.06.2024
Akt EÚ LPEU/2023/541 COM(2023)462 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti hračiek a o zrušení smernice 2009/48/ES Medzirezortné pripomienkové konanie 07.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/253 COM(2024)235 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Udržateľný rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2025 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 07.06.2024
Poslanecký návrh - zákon LP/2024/255 Zákon z ... 2024, ktorým sa mení zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 07.06.2024
Zákon LP/2024/230 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 07.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/232 Návrh na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 07.06.2024
Zákon LP/2024/273 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Medzirezortné pripomienkové konanie 06.06.2024
Zákon LP/2024/276 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 311/2023 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Medzirezortné pripomienkové konanie 06.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/134 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení Pripomienkovanie predbežnej informácie 06.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/133 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia Pripomienkovanie predbežnej informácie 06.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/270 Zmeny a doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie Medzirezortné pripomienkové konanie 06.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/131 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa Pripomienkovanie predbežnej informácie 06.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/272 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2023 v kapitole Úradu pre verejné obstarávanie Medzirezortné pripomienkové konanie 06.06.2024
Zákon LP/2024/275 Zákon o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medzirezortné pripomienkové konanie 06.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/252 COM(2024)232 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmluve o práve dizajnu Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 06.06.2024
Akt EÚ LPEU/2023/863 COM(2023)790 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska 06.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/205 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 06.06.2024
Zákon LP/2024/271 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 530/2023 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony Medzirezortné pripomienkové konanie 05.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/130 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla v znení vyhlášky č. 168/2023 Z. z. Pripomienkovanie predbežnej informácie 05.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/251 COM(2024)231 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o aktivitách Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2023 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 05.06.2024
Poslanecký návrh - zákon LP/2024/239 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pauly PUŠKÁROVEJ, Jozefa HABÁNIKA a Karola JANASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 255) Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 05.06.2024
Vyhláška LP/2024/229 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .... 2024, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení vyhlášky č. 228/2023 Z. z. Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 05.06.2024
Poslanecký návrh - zákon LP/2024/237 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA, Pauly PUŠKÁROVEJ a Karola JANASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 254) Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 05.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/269 Návrh na uzavretie Dohody o príspevku medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou a Dohody o záruke medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a Európskou investičnou bankou v súvislosti s Fondom Európskej únie pre Ukrajinu Medzirezortné pripomienkové konanie 04.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/268 Návrh Revidovanej Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030 Medzirezortné pripomienkové konanie 04.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/129 k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného Predprípravná fáza ukončená 04.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/250 COM(2024)221 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (ERF): finančné plnenie v roku 2023 a prognózy na roky 2024 – 2027 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 04.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/249 COM(2024)220 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu uhradiť ako druhú splátku na rok 2024 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 04.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/128 Predbežná informácia k návrhu stavebného zákona Pripomienkovanie predbežnej informácie 03.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/267 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky Medzirezortné pripomienkové konanie 03.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/247 COM(2024)229 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 03.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/246 COM(2024)228 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o obchodných označeniach a klasifikácii jatočných tiel v sektore ovčieho a kozieho mäsa Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 03.06.2024
Predbežná informácia PI/2024/126 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 Pripomienkovanie predbežnej informácie 03.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/234 Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska Pred rokovaním 01.06.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/178 Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky Pred rokovaním 01.06.2024
Akt EÚ LPEU/2023/812 COM(2023)754 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení policajnej spolupráce v oblasti predchádzania prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, ich odhaľovania a vyšetrovania a o zlepšení podpory Europolu v záu... Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska 01.06.2024
Zákon LP/2024/218 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 31.05.2024
Zákon LP/2024/264 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medzirezortné pripomienkové konanie 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/242 COM(2024)224 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať v orgánoch Rady Európy k zmene postavenia Európskej únie z pridruženého člena Rozšírenej parciálnej dohody o registri škôd spôsobených agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine na jej účastníka Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/241 COM(2024)227 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore TIR Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR, pokiaľ ide o návrh na zmenu a doplnenie dohovoru Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/240 COM(2024)225 OZNÁMENIE KOMISIE RADE o vyššej moci a mimoriadnych okolnostiach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.05.2024
Akt medzinárodného práva LP/2024/261 Návrh na uzavretie Protokolu medzi Moldavskou republikou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku Medzirezortné pripomienkové konanie 30.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/231 Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády SR k návrhu Rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici č. 354 zo dňa 3. júla 2019 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 30.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/245 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR ASPIDES Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 30.05.2024
Nariadenie vlády Slovenskej republiky LP/2024/222 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 30.05.2024
Vyhláška LP/2024/221 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/239 COM(2024)212 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o hodnotení mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany – Posilňovanie pripravenosti EÚ na núdzové situácie Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 29.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/238 COM(2024)216 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby dane z elektriny priamo dodávanej lietadlám stojacim na letiskách otvorených pre verejnú leteckú dopravu Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 29.05.2024
Zákon LP/2024/259 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Medzirezortné pripomienkové konanie 28.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/237 COM(2024)219 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 13, 13-H, 22, 30, 41, 49, 51, 54, 63, 78, 79, 83, 85, 96, 100, 101, 108, 109, 117, 120, 129, 134, 138, 150 a 155, o návrh nového predpisu OSN o miere priľnavosti na snehu a klasifikácii záberových pneumatík v prípade protektorovaných pneumatík, o návrhy na zmeny globálnych technických predpisov OSN č. 9, 13, 21, 22 a 24, ako aj o návrh na zmenu spoločnej rezolúcie OSN č. 1 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 28.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/236 COM(2024)203 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone delegovaných právomocí prenesených na Komisiu na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 28.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/208 Národný program duševného zdravia a Akčný plán Národného programu duševného zdravia na roky 2023 - 2030 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 28.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/207 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2023 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 28.05.2024
Vyhláška LP/2024/202 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z. Rokovanie poradných orgánov vlády SR 28.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/235 COM(2024)214 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone delegovania právomoci udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní v súlade s článkom 83 ods. 2 uvedeného nariadenia Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/233 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 25.05.2024
Poslanecký návrh - zákon LP/2024/217 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 24.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/226 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rokovanie vlády SR 24.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/225 Návrh na zrušenie úlohy B.4 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 605 z 11. decembra 2019 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 24.05.2024
Zákon LP/2024/199 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 24.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/234 COM(2024)206 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska zdravotná únia: spoločné kroky pre zdravie ľudí Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 23.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/233 COM(2024)211 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v spoločnom výbore EÚ – ICAO, pokiaľ ide o rozhodnutie o schválení prílohy IV o budovaní kapacít, technickej pomoci a podpore vykonávania k Memorandu o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktorým sa poskytuje rámec pre posilnenú spoluprácu Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 23.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/125 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 23.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/219 Koncepčný materiál zaoberajúci sa zlepšením podmienok odmeňovania, ich udržateľnosti a systemizácie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Slovenskej informačnej služby a príslušníkov Národného bezpečnostného úradu ako zložiek, ktorých činnosť úzko súvisí s bezpečnosťou štátu Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 23.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/223 Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí Pred rokovaním 23.05.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/220 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 23.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/232 COM(2024)197 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice Rady 2011/70/EURATOM a inventári rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva, ktoré sa nachádzali na území Spoločenstva, a o prognóze budúceho vývoja TRETIA SPRÁVA Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 22.05.2024
Poslanecký návrh - zákon LP/2024/224 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Baláža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 22.05.2024
Zákon LP/2024/187 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 22.05.2024
Vyhláška LP/2024/193 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 22.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/124 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/230 COM(2024)218 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 16. zasadnutí Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, pokiaľ ide o prijatie odporúčania a záverov určených piatim zmluvným štátom vo vzťahu k ich vykonávaniu tohto dohovoru v záležitostiach týkajúcich sa inštitúcií a verejnej správy Únie Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/229 COM(2024)217 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 16. zasadnutí Výboru zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v súvislosti so zmenami rokovacieho poriadku výboru, pokiaľ ide o prijatie odporúčania a záverov určených piatim zmluvným štátom vo vzťahu k ich vykonávaniu tohto dohovoru v záležitostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/228 COM(2024)223 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Usmernenia pre analýzu rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami pre segmenty flotily pozostávajúce z plavidiel s dĺžkou menej ako 12 metrov... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/227 COM(2024)222 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 11046 21 INIT; ST 11046 21 ADD 1) z 8. septembra 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Írska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/226 COM(2024)209 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať, pokiaľ ide o rozhodnutie účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch aktualizovať určité doložky o ukončení platnosti v rámci Sektorového dohovoru o vývozných úveroch v súvislosti so zmenou klímy Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024