Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Akt EÚ LPEU/2024/161 COM(2024)450 Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ: hlavné úspechy a ďalší vývoj Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.03.2024
Vyhláška LP/2024/105 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu Redakčná úprava 27.03.2024
Nariadenie vlády Slovenskej republiky LP/2024/104 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 27.03.2024
Vyhláška LP/2024/103 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 26.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/160 COM(2024)135 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646] Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/52 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Predprípravná fáza ukončená 25.03.2024
Akt EÚ LPEU/2023/813 COM(2023)755 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá predchádzania uľahčovaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu v Únii a boja proti takémuto uľahčovaniu a ktorou sa nahr... Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ 23.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/159 COM(2024)136 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o cenách energie a nákladoch na energiu v Európe Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/68 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Pripomienkovanie predbežnej informácie 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/67 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/66 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/65 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/158 COM(2024)134 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o zmene menovej dohody s Andorrským kniežatstvom a menovej dohody so Sanmarínskou republikou Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 22.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/157 COM(2024)148 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/63 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/62 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore. Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/61 Návrh zákona, ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 22.03.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/108 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2022 až 2030 za rok 2023 Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 22.03.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/109 Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv Rokovanie vlády SR 22.03.2024
Opatrenie LP/2024/99 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2024 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 22.03.2024