Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Zákon LP/2024/151 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 301/2023 Z. z. Po rokovaní Úradu vlády SR 27.04.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/133 Návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Rokovanie vlády SR 27.04.2024
Zákon LP/2024/146 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov Pred rokovaním 27.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/102 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/201 COM(2024)178 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore CETA zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá upravujúce skrátené konania pri urovnávaní investičných sporov medzi investormi a štátmi, najmä pokiaľ ide o fyzické osoby a malé a stredné podniky Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/200 COM(2024)193 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Talianska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 26.04.2024
Nariadenie vlády Slovenskej republiky LP/2024/145 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie Pred rokovaním 26.04.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/138 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/199 COM(2024)185 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10150/21; ST 10150/21 ADD 1 REV 1) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Španielska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/101 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predprípravná fáza ukončená 25.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/100 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 25.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/198 COM(2024)175 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o delegovaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1239, ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.04.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/177 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o policajnej spolupráci Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 25.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/99 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov Predprípravná fáza ukončená 24.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/98 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 24.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/97 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 383/2018 Z. z, o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov Predprípravná fáza ukončená 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/197 COM(2024)188 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie pripojené k odporúčaniu Komisie o integrovaných systémoch ochrany detí: Záujem dieťaťa ... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/196 C(2024)2680 ODPORÚČANIE KOMISIE o rozvoji a posilňovaní integrovaných systémov ochrany detí v najlepšom záujme dieťaťa Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/95 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 24.04.2024
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2024/157 Pravidlá tvorby stanovísk Slovenskej republiky k návrhom aktov Európskej únie Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania 24.04.2024