Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Akt EÚ LPEU/2024/150 COM(2024)125 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami prílohy II k dohode, spoločných operačných postupov a prepájacích technických noriem Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 20.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/161 COM(2024)450 Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ: hlavné úspechy a ďalší vývoj Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.03.2024
Akt EÚ LPEU/2023/672 COM(2023)582 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/62/EÚ, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska 07.12.2023
Predbežná informácia PI/2024/86 Návrh zákona o výskume, vývoji a inováciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predprípravná fáza ukončená 12.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/89 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025. Predprípravná fáza ukončená 16.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/198 COM(2024)175 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o delegovaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1239, ktorým sa zriaďuje európske prostredie jednotnej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/152 COM(2024)132 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o lepších pracovných podmienkach pre stážistov, ich presadzovaní a boji proti vydávaniu riadnych pracovnoprávnych vzťahov za stáže („smernica o stáži“) Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/201 COM(2024)178 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore CETA zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia, ktorým sa stanovujú dodatočné pravidlá upravujúce skrátené konania pri urovnávaní investičných sporov medzi investormi a štátmi, najmä pokiaľ ide o fyzické osoby a malé a stredné podniky Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/205 COM(2024)179 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 29.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/186 COM(2024)172 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia Plánu pre Ukrajinu Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 15.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/174 COM(2024)153 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Dohovore o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku (dohovor OSPAR) k rozhodnutiu, ktorým sa mení rozhodnutie OSPAR 98/3 o likvidácii nevyužívaných zariadení na mori Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 08.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/123 JOIN(2024)10 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nová Stratégia pre európsky obranný priemysel: dosahovanie pripravenosti EÚ prostredníctvom reak... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 06.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/196 C(2024)2680 ODPORÚČANIE KOMISIE o rozvoji a posilňovaní integrovaných systémov ochrany detí v najlepšom záujme dieťaťa Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2023/274 *COM(2023)234 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti korupcii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV a Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov ... Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/153 COM(2024)131 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nedostatok pracovnej sily a zručností v EÚ: akčný plán Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/180 COM(2024)920 Návrh NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2024 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2023 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 09.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/189 COM(2024)171 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na ... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 17.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/200 COM(2024)193 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Talianska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/199 COM(2024)185 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10150/21; ST 10150/21 ADD 1 REV 1) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Španielska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/197 COM(2024)188 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie pripojené k odporúčaniu Komisie o integrovaných systémoch ochrany detí: Záujem dieťaťa ... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024