Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Predbežná informácia PI/2024/113 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 09.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/166 COM(2024)147 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa európskeho systému zabezpečovania kvality a uznávania vo vysokoškolskom vzdelávaní Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/175 COM(2024)154 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 08.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/112 COM(2024)96 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 04.03.2024
Akt EÚ LPEU/2023/863 COM(2023)790 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska 06.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/56 COM(2024)50 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európsk... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 01.02.2024
Predbežná informácia PI/2024/122 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek Predprípravná fáza ukončená 20.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/227 COM(2024)222 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 11046 21 INIT; ST 11046 21 ADD 1) z 8. septembra 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Írska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2023/812 COM(2023)754 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení policajnej spolupráce v oblasti predchádzania prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, ich odhaľovania a vyšetrovania a o zlepšení podpory Europolu v záu... Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska 01.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/242 COM(2024)224 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať v orgánoch Rady Európy k zmene postavenia Európskej únie z pridruženého člena Rozšírenej parciálnej dohody o registri škôd spôsobených agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine na jej účastníka Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/240 COM(2024)225 OZNÁMENIE KOMISIE RADE o vyššej moci a mimoriadnych okolnostiach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/189 COM(2024)171 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na ... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 17.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/228 COM(2024)223 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Usmernenia pre analýzu rovnováhy medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami pre segmenty flotily pozostávajúce z plavidiel s dĺžkou menej ako 12 metrov... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/208 COM(2024)183 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2124 zo 4. októbra 2023 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more (GFCM) Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/70 COM(2024)60 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnuti... Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ 18.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/153 COM(2024)131 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nedostatok pracovnej sily a zručností v EÚ: akčný plán Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/251 COM(2024)231 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o aktivitách Európskej únie v oblasti výskumu a technologického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2023 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 05.06.2024
Akt EÚ LPEU/2024/234 COM(2024)206 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska zdravotná únia: spoločné kroky pre zdravie ľudí Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 23.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/250 COM(2024)221 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (ERF): finančné plnenie v roku 2023 a prognózy na roky 2024 – 2027 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 04.06.2024
Akt EÚ LPEU/2022/598 COM(2022)543 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na štyridsiatom druhom zasadnutí Stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 14.10.2022