Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Akt EÚ LPEU/2024/196 C(2024)2680 ODPORÚČANIE KOMISIE o rozvoji a posilňovaní integrovaných systémov ochrany detí v najlepšom záujme dieťaťa Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2023/274 *COM(2023)234 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti korupcii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV a Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov ... Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ 24.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/180 COM(2024)920 Návrh NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2024 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2023 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 09.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/200 COM(2024)193 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Talianska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/199 COM(2024)185 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) (ST 10150/21; ST 10150/21 ADD 1 REV 1) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Španielska Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/197 COM(2024)188 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie pripojené k odporúčaniu Komisie o integrovaných systémoch ochrany detí: Záujem dieťaťa ... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 24.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/84 Návrh Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 531/2008 Z. z. Predprípravná fáza ukončená 11.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/190 COM(2024)177 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Európska komisia poveruje zúčastniť sa v mene Európskej únie na rokovaniach o dodatkovom protokole k Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaiste... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 17.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/193 COM(2024)170 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2001/18/ES o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a nariadenia (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 19.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/154 *COM(2024)133 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa posilneného rámca kvality pre stáže Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 21.03.2024
Akt EÚ LPEU/2023/684 COM(2023)641 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanej trestnej činnosti Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 18.10.2023
Predbežná informácia PI/2024/85 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2024 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov Predprípravná fáza ukončená 12.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/77 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Predprípravná fáza ukončená 05.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/160 COM(2024)135 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646] Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 25.03.2024
Predbežná informácia PI/2024/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predprípravná fáza ukončená 08.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/171 COM(2024)164 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európsk... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 05.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/172 COM(2024)165 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európsk... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 05.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/192 COM(2024)168 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo výbore pre pristúpenie nových zmluvných strán Medzinárodnej rady pre cukor v súvislosti s podmienkami pristúpenia Kuvajtu k Medzinárodnej dohode o cukre z roku 1992 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 18.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/181 COM(2024)158 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Druhá správa o fungovaní smernice 2014/53/EÚ o prevádzke rádiových zariadení Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 10.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/167 COM(2024)144 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o koncepcii európskeho diplomu Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.03.2024