Vyhľadávanie legislatívnych procesov

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Predbežná informácia PI/2024/106 Návrh zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 02.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/214 C(2024)2938 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE, o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zachráňme planétu presunom zdanenia z práce na emisie skleníkových plynov“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 14.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/213 COM(2024)199 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej str... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 13.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/207 COM(2024)320 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o uplatňovaní a vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smerni... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 30.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/107 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií Predprípravná fáza ukončená 02.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/219 COM(2024)196 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o fungovaní európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a nariadenia o spoločnom úsilí a o smernici o systéme obchodovania s emisiami v súvislosti s globálnym hodnotením Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 15.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/215 COM(2024)208 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej činnosti pre viacročné finančné rámce na obdobie 2014 – 2020 a 2021 – 2027 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 15.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/218 COM(2024)195 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o fungovaní nariadenia (EÚ) 2018/841 („nariadenie o LULUCF“) zmeneného nariadením (EÚ) 2023/839, podľa článku 17 ods. 2 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 15.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/117 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima Predprípravná fáza ukončená 15.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/114 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Predprípravná fáza ukončená 14.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/224 COM(2024)187 SPRÁVA KOMISIE Výročná správa Európskej komisie o bezpečnosti operácií v oblasti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori za rok 2022 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 17.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/165 COM(2024)145 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa atraktívnej a udržateľnej kariéry vo vysokoškolskom vzdelávaní Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 27.03.2024
Akt EÚ LPEU/2024/237 COM(2024)219 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 13, 13-H, 22, 30, 41, 49, 51, 54, 63, 78, 79, 83, 85, 96, 100, 101, 108, 109, 117, 120, 129, 134, 138, 150 a 155, o návrh nového predpisu OSN o miere priľnavosti na snehu a klasifikácii záberových pneumatík v prípade protektorovaných pneumatík, o návrhy na zmeny globálnych technických predpisov OSN č. 9, 13, 21, 22 a 24, ako aj o návrh na zmenu spoločnej rezolúcie OSN č. 1 Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 28.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/236 COM(2024)203 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone delegovaných právomocí prenesených na Komisiu na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 28.05.2024
Akt EÚ LPEU/2024/216 COM(2024)210 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 16. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ id... Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 15.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/105 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 30.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/104 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 30.04.2024
Predbežná informácia PI/2024/102 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 26.04.2024
Akt EÚ LPEU/2024/223 COM(2024)205 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Eurofound) Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ 17.05.2024
Predbežná informácia PI/2024/120 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov Predprípravná fáza ukončená 16.05.2024