Modul Verzia Datum nasadenia
Portal 2.1.25-RELEASE 8.10.2020
Editor plus 2.1.25-RELEASE 8.10.2020
Indexer/Vyhľadávací engine 1.2-dev-dafa2444 8.10.2020
Riadenie prístupov 3.2.3 26.7.2017
Nástroje na podporu vizualizácie 4.6 2.9.2015
Riadenie Procesov a DMS 1.80 9.10.2020
Portal: Modul Vykonávacie právne predpisy 1.4.36 22.8.2016
Portal: Modul Súdne rozhodnutia EÚ 1.4.36 22.8.2016
Editor vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy 2.1.25-RELEASE 8.10.2020
Import a spracovanie: Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva 1.1.0-RELEASE 9.4.2019
Import a spracovanie: Rezortné zbierky 1.2.4 2.10.2018
Import a spracovanie: Návrhy právnych aktov EÚ 1.2 26.9.2015
Editor metaúdajov slovenských súdnych rozhodnutí 1.2.7 2.10.2018
Editor návrhov legislatívnych aktov EÚ 2.1.25-RELEASE 8.10.2020
Modul riadenia pripomienkovania pripravovaných legislatívnych noriem verejnosťou 1.40 23.10.2020
Modul automatizácie procesov prípravy stanovísk k návrhom aktov EÚ a ich aproximácie 1.4 29.10.2019