Modul Verzia Datum nasadenia
Portal 2.1.28-RELEASE 26.4.2021
Editor plus 2.1.28-RELEASE 26.4.2021
Indexer/Vyhľadávací engine 1.2-dev-dafa2444 8.10.2020
Riadenie prístupov 3.2.3 15.4.2021
Nástroje na podporu vizualizácie 4.6 2.9.2015
Riadenie Procesov a DMS 1.81 23.6.2021
Portal: Modul Vykonávacie právne predpisy 1.4.36 22.8.2016
Portal: Modul Súdne rozhodnutia EÚ 1.4.36 22.8.2016
Editor vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy 2.1.28-RELEASE 26.4.2021
Import a spracovanie: Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva 1.2.0-RELEASE 6.10.2021
Import a spracovanie: Rezortné zbierky 1.2.4 2.10.2018
Import a spracovanie: Návrhy právnych aktov EÚ 1.0.10 7.7.2021
Editor metaúdajov slovenských súdnych rozhodnutí 1.2.7 2.10.2018
Editor návrhov legislatívnych aktov EÚ 2.1.28-RELEASE 26.4.2021
Modul riadenia pripomienkovania pripravovaných legislatívnych noriem verejnosťou 1.40 23.10.2020
Modul automatizácie procesov prípravy stanovísk k návrhom aktov EÚ a ich aproximácie 1.4 29.10.2019