Modul Verzia Datum nasadenia
Portal 1.23.1 3.4.2017
Editor plus 1.23.1 3.4.2017
Indexer/Vyhľadávací engine 1.2-dev-a1329cac 3.10.2016
Riadenie prístupov 3.2.3 26.7.2017
Nástroje na podporu vizualizácie 4.6 2.9.2015
Riadenie Procesov a DMS 1.39 2.6.2017
Portal: Modul Vykonávacie právne predpisy 1.4.36 22.8.2016
Portal: Modul Súdne rozhodnutia EÚ 1.4.36 22.8.2016
Editor vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy 1.4.36 22.8.2016
Import a spracovanie: Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva 1.2.1 11.2.2016
Import a spracovanie: Rezortné zbierky 1.2.1 11.2.2016
Import a spracovanie: Návrhy právnych aktov EÚ 1.2 26.9.2015
Editor metaúdajov slovenských súdnych rozhodnutí 1.2.5 17.2.2016
Editor návrhov legislatívnych aktov EÚ 1.4.36 22.8.2016
Modul riadenia pripomienkovania pripravovaných legislatívnych noriem verejnosťou 1.39 2.6.2017
Modul automatizácie procesov prípravy stanovísk k návrhom aktov EÚ a ich aproximácie 1.1 29.9.2015