Právne predpisy v ukrajinskom jazyku

Міністерство юстиції Словацької Республіки у співробітництві з Адміністрацією уповноваженого Уряду СР в справах національних меншин готує і на цьому місці публікує зміст деяких правових норм, перекладених на мови окремих національних меншин.

Переклади доступні на угорській, ромській, русинській, українській та німецькій мовах.

Попередження:

Зміст опублікованих правових норм, перекладених на мову національної меншини, має ІНФОРМАТИВНИЙ характер. Юридично обов’язковий зміст Збірки законів Словацької Республіки, доступний в Електронній Збірці законів Словацької Республіки, а також і в її офіційному друкованому варіанті.

 
Názov v slovenskom jazyku Názov v ukrajinskom jayzku odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин odkaz
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín Рамкова Конвенція про захист національних меншин odkaz
Ústava Slovenskej republiky КОНСТИТУЦІЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ odkaz
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky ЗАКОН НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ про державну мову Словацької Республіки odkaz
Zákon o používaní jazykov národnostných menšín ЗАКОН про використання мов національних меншин odkaz
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva ПОСТАНОВА УРЯДУ Словацької Республіки якою міняється та доповнюється постанова Уряду Словацької Республіки № 221/1999 З. з., якою публікується список населених пунктів, в яких громадяни Словацької Республіки, які належать до національної меншини, складають щонайменше 20 % населення odkaz
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov ПОСТАНОВА  УРЯДУ Словацької Республіки якою виконуються деякі положення Закону № 184/1999 З. з. про використання мов національних меншин в редакції наступних правових норм odkaz
Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov ЗАКОН прo Фонд підтримки культури національних меншин та внесення змін до деяких законів odkaz
Zákonník práce

ТРУДОВИЙ КОДЕКС

odkaz