História predpisu 165/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1989 -