História predpisu 286/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2020 -