História predpisu 9/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2019 -