História predpisu 390/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2020 - 30.09.2020
3.01.10.2020 -