História predpisu 150/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2019 -