História predpisu 87/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2018 - 31.12.2023
3.01.01.2024 -