História predpisu 52/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2018 - 31.10.2018
3.01.11.2018 -