História predpisu 373/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2019 - 20.07.2019
3.21.07.2019 -