História predpisu 338/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.2018 -