História predpisu 358/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2018 - 31.12.2018