História predpisu 289/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2017 - 30.06.2018
3.01.07.2018 -