História predpisu 243/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2018 - 30.06.2018
3.01.07.2018 -