História predpisu 352/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2017 -