História predpisu 317/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2017 - 28.04.2017
3.29.04.2017 -