História predpisu 145/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.2016 -