c98-r1/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. I § 189 zrušovacích ustanoveniach prvom bode má byť namiesto „zákona č. 189/2015 Z. z.“ správne uvedené „zákona č. 343/2015 Z. z.“.