História predpisu 79/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2016 - 30.06.2016
3.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z.
4.01.01.2017 - 30.04.2017313/2016 Z. z.
5.01.05.2017 - 30.11.201790/2017 Z. z.
6.01.12.2017 - 31.12.2017292/2017 Z. z.
7.01.01.2018 - 19.05.2018292/2017 Z. z., 90/2017 Z. z.
8.20.05.2018 - 31.07.2018106/2018 Z. z.
9.01.08.2018 - 31.12.2018208/2018 Z. z.
10.01.01.2019 - 30.06.2019312/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
11.01.07.2019 - 26.12.2019312/2018 Z. z.
12.27.12.2019 - 31.12.2019460/2019 Z. z.
13.01.01.2020 - 08.04.2020302/2019 Z. z.
14.09.04.2020 - 30.06.202074/2020 Z. z.
15.01.07.2020 - 04.08.2020460/2019 Z. z.
16.05.08.2020 - 31.08.2020218/2020 Z. z.
17.01.09.2020 - 13.10.2020364/2019 Z. z.
18.14.10.2020 - 31.12.2020285/2020 Z. z.
19.01.01.2021 - 18.01.2021285/2020 Z. z., 302/2019 Z. z., 460/2019 Z. z.
20.19.01.2021 - 05.02.20219/2021 Z. z.
21.06.02.2021 - 30.06.202146/2021 Z. z.
22.01.07.2021 - 02.07.2021302/2019 Z. z.
23.03.07.2021 - 31.10.2021460/2019 Z. z.
24.01.11.2021 - 30.11.2021372/2021 Z. z.
25.01.12.2021 - 27.12.2021430/2021 Z. z.
26.28.12.2021 - 31.12.2021518/2021 Z. z.
27.01.01.2022 - 29.06.2022302/2019 Z. z., 372/2021 Z. z.
28.30.06.2022 - 31.12.2022230/2022 Z. z.
29.01.01.2023 - 30.06.2023460/2019 Z. z., 128/2021 Z. z., 216/2021 Z. z., 372/2021 Z. z., 430/2021 Z. z., 292/2017 Z. z., 302/2019 Z. z.
30.01.07.2023 - 31.03.2024146/2023 Z. z.
31.01.04.2024 - 02.07.2024272/2023 Z. z.
32.03.07.2024 - 30.11.2024430/2021 Z. z.
33.01.12.2024 - 31.12.2024430/2021 Z. z.
34.01.01.2025 - 31.12.2029430/2021 Z. z., 372/2021 Z. z.
35.01.01.2030 - 430/2021 Z. z.