História predpisu 405/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2016 - 14.03.2016
3.15.03.2016 -