História predpisu 175/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2016 - 30.06.2016
3.01.07.2016 -