História predpisu 48/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.2014 -