Chronologický register predpisov ročníka 2014

Číslo predpisu Názov predpisu
284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu