História predpisu 352/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2013 - 31.12.2013
3.01.01.2014 -