História predpisu 18/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.01.2013 -