História predpisu 362/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2011 - 31.08.2012
3.01.09.2012 - 01.01.2013244/2012 Z. z.
4.02.01.2013 - 30.06.2013459/2012 Z. z.
5.01.07.2013 - 01.07.2013153/2013 Z. z.
6.02.07.2013 - 30.09.2013459/2012 Z. z.
7.01.10.2013 - 27.10.2013220/2013 Z. z.
8.28.10.2013 - 30.06.2014220/2013 Z. z.
9.01.07.2014 - 30.04.2015185/2014 Z. z.
10.01.05.2015 - 31.05.201577/2015 Z. z.
11.01.06.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
12.01.01.2016 - 29.04.2016393/2015 Z. z.
13.30.04.2016 - 30.06.2016167/2016 Z. z.
14.01.07.2016 - 31.12.201691/2016 Z. z.
15.01.01.2017 - 28.02.2017306/2016 Z. z.
16.01.03.2017 - 31.03.201741/2017 Z. z.
17.01.04.2017 - 31.10.2017306/2016 Z. z.
18.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z.
19.01.01.2018 - 31.03.2018351/2017 Z. z., 41/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 77/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
20.01.04.2018 - 14.06.201887/2018 Z. z., 351/2017 Z. z.
21.15.06.2018 - 30.06.2018156/2018 Z. z.
22.01.07.2018 - 31.08.2018192/2018 Z. z.
23.01.09.2018 - 31.12.2018177/2018 Z. z.
24.01.01.2019 - 31.08.2019374/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
25.01.09.2019 - 31.12.2019221/2019 Z. z.
26.01.01.2020 - 05.04.2020383/2019 Z. z.
27.06.04.2020 - 20.05.202069/2020 Z. z.
28.21.05.2020 - 25.05.2020125/2020 Z. z.
29.26.05.2020 - 22.06.2020383/2019 Z. z.
30.23.06.2020 - 12.04.2021165/2020 Z. z.
31.13.04.2021 - 30.04.2021133/2021 Z. z.
32.01.05.2021 - 25.05.2021374/2018 Z. z.
33.26.05.2021 - 31.12.2021165/2020 Z. z.
34.01.01.2022 - 27.01.2022532/2021 Z. z.
35.28.01.2022 - 30.01.2022532/2021 Z. z.
36.31.01.2022 - 14.03.2022532/2021 Z. z., 383/2019 Z. z., 156/2018 Z. z.
37.15.03.2022 - 29.03.202267/2022 Z. z.
38.30.03.2022 - 31.03.202292/2022 Z. z.
39.01.04.2022 - 25.05.2022532/2021 Z. z.
40.26.05.2022 - 31.07.2022532/2021 Z. z.
41.01.08.2022 - 30.11.2022532/2021 Z. z., 266/2022 Z. z.
42.01.12.2022 - 31.12.2022390/2022 Z. z.
43.01.01.2023 - 31.07.2023518/2022 Z. z.
44.01.08.2023 - 31.12.2023293/2023 Z. z.
45.01.01.2024 - 30.01.2025293/2023 Z. z.
46.31.01.2025 - 156/2018 Z. z.