História predpisu 295/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2011 - 14.10.2023