História predpisu 5/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.01.2010 -