História predpisu 377/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2010 - 31.03.2012