História predpisu 87/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2009 - 31.08.2009
3.01.09.2009 -