História predpisu 8/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2009 - 31.03.2009
3.01.04.2009 - 30.05.200984/2009 Z. z.
4.31.05.2009 - 31.05.2009199/2009 Z. z.
5.01.06.2009 - 31.05.2010188/2009 Z. z.
6.01.06.2010 - 31.12.2010144/2010 Z. z.
7.01.01.2011 - 28.03.2011
8.29.03.2011 - 30.03.2011
9.31.03.2011 - 30.04.2011144/2010 Z. z.
10.01.05.2011 - 31.07.2011119/2011 Z. z.
11.01.08.2011 - 31.10.2011249/2011 Z. z.
12.01.11.2011 - 30.06.2012313/2011 Z. z.
13.01.07.2012 - 14.10.201268/2012 Z. z., 313/2011 Z. z.
14.15.10.2012 - 31.12.2012317/2012 Z. z.
15.01.01.2013 - 18.01.2013357/2012 Z. z.
16.19.01.2013 - 31.03.201368/2012 Z. z., 144/2010 Z. z., 313/2011 Z. z., 317/2012 Z. z., 119/2011 Z. z.
17.01.04.2013 - 30.04.201342/2013 Z. z.
18.01.05.2013 - 31.08.201398/2013 Z. z.
19.01.09.2013 - 30.09.2013213/2013 Z. z.
20.01.10.2013 - 29.11.2013180/2013 Z. z.
21.30.11.2013 - 31.12.2013388/2013 Z. z.
22.01.01.2014 - 31.12.2014290/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 388/2013 Z. z.
23.01.01.2015 - 30.12.2015488/2013 Z. z.
24.31.12.2015 - 31.12.2015430/2015 Z. z.
25.01.01.2016 - 31.12.2016387/2015 Z. z., 430/2015 Z. z.
26.01.01.2017 - 19.05.2018311/2016 Z. z.
27.20.05.2018 - 30.11.2019106/2018 Z. z.
28.01.12.2019 - 31.12.2019393/2019 Z. z.
29.01.01.2020 - 31.03.2020106/2018 Z. z.
30.01.04.2020 - 08.04.2020393/2019 Z. z.
31.09.04.2020 - 31.12.202073/2020 Z. z.
32.01.01.2021 - 30.04.2021423/2020 Z. z.
33.01.05.2021 - 14.05.2021146/2021 Z. z., 145/2021 Z. z.
34.15.05.2021 - 30.11.2021148/2021 Z. z.
35.01.12.2021 - 30.12.2021406/2021 Z. z., 404/2021 Z. z.
36.31.12.2021 - 31.12.2021455/2021 Z. z.
37.01.01.2022 - 28.02.2022310/2021 Z. z.
38.01.03.2022 - 30.03.2022508/2021 Z. z.
39.31.03.2022 - 30.06.202298/2022 Z. z.
40.01.07.2022 - 05.07.2022179/2022 Z. z.
41.06.07.2022 - 31.07.2022455/2021 Z. z.
42.01.08.2022 - 31.12.2022246/2022 Z. z.
43.01.01.2023 - 01.01.2023366/2022 Z. z., 128/2021 Z. z., 181/2022 Z. z.
44.02.01.2023 - 31.03.2023429/2022 Z. z.
45.01.04.2023 - 48/2023 Z. z.