História predpisu 486/2009 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.2009 -