309/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Vymazaný časový rez