História predpisu 97/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.03.2008 -