História predpisu 47/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.02.2008 -